Powdermet® – kształt zbliżony do założonego dla wybranej powierzchn