Azotowanie/azotonawęglanie w złożu fluidalnym/kąpieli solnej