Hlavní strana

Celosvětová působnost

Akreditace

Některé z našich akreditací:

Investoři

Skupina Bodycote vytvořila globální obchodní model outsourcingu, který vytváří silná strategická partnerství se zákazníky a přináší vyšší zisky akcionářům.

Aktuální cena za akcii:

 

Tiskové zprávy

Ostatní aktuality

Rozhodující faktory úspěchu při poskytování služeb tepelného zpracování

Tepelné zpracování je řízeným procesem měnícím vlastnosti a mikrostrukturu kovových materiálů. Díky takřka neomezené kapacitě a automatickým řídícím systémům dokáží naše provozy zpracovat kovové díly různých velikostí tak, aby díly vždy odpovídaly požadovaným normám. Rozsáhlý seznam akreditací a certifikací společnosti Bodycote napříč sítí našich provozů názorně ukazuje konzistenci vysoce kvalitních služeb s vysokou kvalitou, kterou našim klientům poskytujeme.

Ostatní aktuality

Synergie poznatků, zkušeností a technologií

Spojování kovových součísté a dílů zahrnuje též zvláštní procesy, jakými jsou svařování elektronovým paprskem, vakuové pájení, pájení pod ochranou atmosférou atd. Je to komplex operací, který vyžaduje propojit naše odborné znalosti a technologické vybavení.

Materiály lze rovněž spojovat izostatickým lisováním za tepla (tzv. hipováním) dvou pevných nebo pevného a práškového materiálu a vytvořit tak výrobek ze dvou odlišných kovů s těmi nejlepšími vlastnostmi na určitých místech povrchu.

Ostatní aktuality

Ochrana povrchu

Povrchových úprav se hojně používá k prodloužení životnosti dílů a jejich ochraně před vlivy prostředí, jako je koroze či abraze. Nabídka povrchových úprav společnosti Bodycote pokrývá celou řadu aplikací a poskytuje řešení pro výrobce z téměř každého segmentu trhu.

Ostatní aktuality

Lídr v tomto oboru

Izostatické lisování za tepla (HIP) kombinuje účinky velmi vysoké teploty a tlaku za účelem eliminace porózity u odlitků, a nebo s cílem zhutnění prášků zapouzdřených v plechových kontejnerech pro dosažení téměř absolutní hustoty materiálu. Umožňuje vzájemně spojit zcela různorodé materiály a vytvořit tak jedinečné komponenty s vysokou přidanou hodnotou.

Díky největší provozní kapacitě na světě, a široké nabídce zařízení různých velikostí, si společnost Bodycote dokáže poradit s velkým množstvím malých produktů stejně ekonomicky, jako s jednotlivými velikými díly.

Ostatní aktuality