Domov

Globálna pôsobnosť

Akreditácie

Niektoré z našich akreditácií

Investori

Spoločnosť Bodycote je najväčší a najrešpektovanejší poskytovateľ služieb tepelného spracovania na svete a zabezpečuje služby, ktoré tvoria dôležitý článok výrobného dodávateľského reťazca. Okrem toho poskytuje patentované, špecializované technológie s pridanou hodnotou, ktoré umožňujú využívať jedinečné riešenia pre rôzne aplikácie.

Aktuálna cena akcií

 

Tlačové správy

Ďalšie novinky

Dôležitý článok v dodávateľskom reťazci

Tepelné spracovanie je riadený proces používaný na zmenu mikroštruktúry kovov a zliatin, ako je oceľ a hliník. Cieľom je vytvoriť vlastnosti, ktoré sú prospešné pre životnosť komponentu, napríklad zvýšená tvrdosť povrchu, teplotná odolnosť, kujnosť a pevnosť.

Ďalšie novinky

Svetové prvenstvo

Izostatické lisovanie za tepla (HIP) je forma tepelného spracovania, pri ktorom sa používa vysoký tlak na zdokonalenie vlastností materiálu. Daný tlak sa vyvíja pomocou inertného plynu, zvyčajne ide o argón. Čas pri zvýšenej teplote a tlaku umožňuje plastickú deformáciu, tečenie a difúziu. Odliatky pre kritické aplikácie sa izostaticky lisujú za tepla, aby sa eliminovala vnútorná mikroporéznosť, čím sa vďaka eliminácii defektov zdokonalia mechanické vlastnosti. Izostatické lisovanie za tepla tiež umožňuje spojovanie alebo vrstvenie dvoch či viacerých materiálov dohromady, buď v pevnej alebo práškovej forme.

Ďalšie novinky

Extreme protection

Povrchová technológia je proces, ktorý sa vo veľkej miere používa na predĺženie životnosti komponentov a ich ochranu pred pôsobením vplyvu prostredia, napríklad pred koróziou a oterom.

Ďalšie novinky