Hem

Global närvaro

Ackrediteringar

Några av våra ackrediteringar:

Investerare

Bodycote-koncernen har byggt upp en global affärsmodell med outsourcing och därmed kunnat utveckla starka strategiska kundsamarbeten och lämna en förträfflig avkastning till aktieägarna.

Nuvarande aktiekurs:

 

Pressreleaser

Övriga nyheter

En viktig länk i tillverkningskedjan

Värmebehandling är en kontrollerad process som används för att förändra mekaniska egenskaper hos material som metaller och legeringar. Med oöverträffad kapacitet och datoriserade system kan våra anläggningar behandla ett stort antal komponentstorlekar mot specificerade standarder, med pålitliga och repeterbara resultat. Bodycotes omfattande lista över ackrediteringar genom hela nätverket av anläggningar visar vilken konsekvent hög kvalitet det är på de tjänster vi levererar till våra kunder.

Övriga nyheter

Sammansatt tänkande

Metallfogning omfattar specialiserade processer som elektronstrålesvetsning och hårdlödning i vakuum; komplexa operationer som kräver en kombination av kompetens och teknik.

Material kan också sammanfogas genom HIP-diffusionsbindning av fast till fast eller fast till pulvermaterial för att framställa en bimetallisk komponent med utmärkta materialegenskaper på utvalda ytor.

Övriga nyheter

Ytteknologi

Specialiserade behandlingar används i stor utsträckning för att förlänga livslängden på komponenter och skydda dem från miljöfaktorer som korrosion och nötning. Utbudet av Bodycotes ytbehandlingar omfattar ett stort antal applikationer som erbjuder lösningar för tillverkare inom nästan alla marknadssegment.

Övriga nyheter

Världsledande

Hot Isostatic Pressing (HIP) kombinerar mycket höga temperaturer och tryck för att eliminera porer i gjutgods och konsolidera inkapslat pulver för att ge ett helt tätt material. Olika material kan bindas samman till unika högförädlade komponenter.

Bodycote har den största driftskapaciteten i västvärlden och utrustning i ett stort antal storlekar och kan inrymma stora volymer av små produkter lika ekonomiskt som stora individuella komponenter.

Övriga nyheter