Pintakarkaisu ja sen jälkeen suoritettavat toimenpiteet