Kommande justering av energi tillägg fr o m 1 april 2022

Kommande justering av energi tillägg fr o m 1 april 2022

Kommande justering av energi tillägg fr o m 1 april 2022

Den rådande utvecklingen på energimarknaden har varit både oförutsägbar och dramatisk. Energipriserna har stigit kraftigt och inget tyder på en snabb normalisering. Framtiden pekar snarare på fortsatt stigande energipriser orsakade av olika oberäkneliga yttre faktorer.

Denna justering av nuvarande energi tillägg gäller Bodycote Ytbehandling AB med verksamheter i Katrineholm och Västra Frölunda.

  • Energi tillägget kommer vara + 6,3 % på faktura beloppet på ordrar inkomna fr o m 1 april  2022 och kommer som tidigare meddelats justeras +/- kvartalsvis beroende på prisutvecklingen inom energi.

 

Med vänliga hälsningar

Bodycote Ytbehandling AB