Nimitysuutisia, Tuotantoprosessit

Nimitysuutisia, Tuotantoprosessit

Miiro Helintö on nimetty 1.9.2020 alkaen uuteen tehtävään tuotantoprosesseista vastaavaksi johtajaksi (Head of Production Processes).

Uudessa tehtävässään Miiro ottaa kokonaisvastuun kaikista tuotantoprosesseistamme pitäen sisällään operatiivisen suorituskyvyn jatkuvan parantamisen, työturvallisuuden, asiakastyytyväisyyden ja kestävän kehityksen.

Maajohtaja Rami Alho ottaa toistaiseksi hoitaakseen Vantaan Karkaisimopäällikön tehtävät.

Toivotamme Miirolle onnea ja menestystä uudessa tehtävässään.