Onay belgelerimiz

30 yılı aşkın tecrübesini, en üst düzey imkanlarla harmanlayan Bodycote, parçaların aşınma, erozyon ve korozyona karşı dirençlerini arttıracak özel işlemler geliştirmiştir. Tüm sektörlerin kilit konumdaki küresel müşterilerinden, platformlardan ve standart kurumlarından aldığımız onay belgelerinin oluşturduğu geniş bir listeye sahip olarak kalite, güvenlik ve verimlilik açısından en yüksek üretim standartlarını muhafaza ediyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışı onay belgelerimizin bazıları aşağıda yer almaktadır. Spesifik taleplerinizi karşılayacak doğru onay belgelerini bulmak için bize ulaşın seçeneğinden faydalanabilirsiniz.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Kalite Yönetimi Sistemi Standartları - özel olarak kalite sistemlerinden ziyade işletme sürecinin bütününe odaklıdır. Bu standart, yalnızca belirli bölgelere odaklanıp kalmak yerine işletme içindeki süreçlerin birbirleri ile ilişkilerine ve etkileşimlerine odaklanarak sistem yönetimine yeni bir yaklaşım getirmiştir. İşletmeleri, sürekli gelişim sürecine yönlendirmek için "Planla - Yap - Kontrol Et - Uygula" adımlarından oluşan ve kendini tekrar eden bir konsept kullanmaktadır.

ISO 14001

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi Standardı, özellikle kurum ve işletmelerin çevre üzerinde etkili olan ve kendi kontrollerindeki yönleri gibi çevresel konuları hedef almasının dışında ISO 9001:2008’e benzer gerekliliklere sahiptir. ISO 14001 kurumların yasal yaptırımları dikkate alarak politika ve hedeflerini biçimlendirmeleri için çevre yönetim sistemi gereksinimlerini belirler. Sistem, Planla - Yap - Kontrol Et - Uygula çemberine göre düzenlenmiştir ve yakından bağlantılı olduğu ISO 9001:2008 ile benzer süreç yaklaşımına sahiptir.

OHSAS18001:2007

OHSAS18001:2007

OHSAS 18001 uluslararası tanınan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, öncü ticari kuruluşların, uluslararası standartlar ve belgelendirme firmalarının seçimleri ile uluslararası standartlarca onaylanabilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyulması halinde bu ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuştur.

Aşağıda yer alan kilit bölgeler OHSAS 18001 ile düzenlenir:

 • Tehlike tespiti, risk değerlendirmesi ve risk kontrol planlaması
 • OHSAS yönetim programı
 • Yapı ve sorumluluk
 • Eğitim, farkındalık ve yeterlilik
 • Danışma ve iletişim
 • Faaliyet denetimi
 • Acil durum hazırlığı ve müdahalesi
 • Performans ölçümü, izleme ve iyileştirme
ISO/TS 16949

ISO/TS 16949

ISO/TS16949:2002, Mart 2002'de yayınlanmıştır ve küresel otomotiv endüstrisindeki mevcut Amerikan, Alman, Fransız ve İtalyan otomotiv kalite sistemi standartları ile aynı doğrultudadır. Otomotiv sektörünün tasarım/geliştirme, üretim, kurulum ve otomotiv ile ilgili ürün hizmetlerinin kalite sistemi gerekliliklerini belirler. ISO 9001'i temel alır ve Uluslararası Otomotiv Faaliyet Grubu (IATF) ve ISO "Teknik Komitesi" işbirliği ile ülkelere özel Kalite Yönetim Sistemleri düzenlemelerini harmanlayarak hazırlanmıştır.

Standartların amacı, sistemin ve sürecin kalite standartlarını geliştirerek müşteri memnuniyetini arttırmak, üretim süreci ve teminat zincirindeki risk ve problemleri saptamak, bunların sebeplerini ortadan kaldırmak ve sonuçların tahlilini yapmak ve verimliliği sürdürmek için gerekli önlemleri almaktır. Odak nokta, hataların ortaya çıkarılması değil, hataların önlenmesidir.

ILO-OSH 2001

ILO-OSH 2001

LO-OSH 2001, diğer yönetim sistemi standartları ve kılavuzlarıyla uyumlu ve eşsiz bir uluslararası model sağlar. Yasal bağlayıcılığı yoktur ve hiçbir ulusal yasa, mevzuat ya da kabul edilmiş standart düzenlemelerinin yerini alma amacı yoktur. İş Sağlığı ve Güvenliği Konvansiyonu, 1981 (no. 155) ile İş Sağlığı Hizmetleri Konvansiyonu, 1985 (No. 161) da dahil olmak üzere üçlü koalisyon ve ilgili uluslararası standartlar gibi ILO değerlerini yansıtır. Uygulamaları için belgelendirme gerekliliği yoktur fakat, ilkeleri uygulayan ülkenin isteğine bağlı olarak uygulamaların onay görmesi halinde belgelendirme yapılabilir.

ILO ilkeleri OSH-MS'nin diğer yönetim sistemi ile uyumunu destekler ve OSH'nin iş yönetiminin dahili bir parçası olması gerektiğine işaret eder. Her ne kadar bütünlük hedeflense de, uygulama çeşitlerine ve kapsamlarına göre değişen esnek düzenlemeler gerekir.

AS9100

AS9100

Havacılık ve Uzay Kalite Sistemleri Standartları, Otomotiv endüstrisi düzenlemeleri TS 16949'un havacılık ve uzay sektöründeki karşılığıdır. ISO 9001:2008'dekilerle birlikte, AS9100'in ISO 9001:2008'dekilere ek ve üstün bazı talepleri mevcuttur ve tedarikçilerin sundukları hizmet ve ürünlerin daimi olarak hem müşterilerin hem de denetimci kurumların isteklerine uygun bir şekilde olması, ayrıca müşteri memnuniyeti hedeflenerek, tedarikçilerin müşteri ve denetimci kurumun beklentilerine uyumunu garanti etmek adına etkin sürekli iyileşme sağlamalarını gerektirir.

AIAG CQI-9:2007 Özel Süreç: Isıl İşlem Sistem Değerlendirmesi

AIAG CQI-9:2007 Özel Süreç: Isıl İşlem Sistem Değerlendirmesi

Isıl İşlem Sistem Değerlendirmesi (HTSA), sürekli iyileşme sağlayan, hata önlemenin altını çizen, tedarik zincirindeki çeşitlilik ve atıklarda azalma sağlayan bir ısıl işlem yönetim sisteminin gelişimidir. HTSA uluslararası kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi ile uygulanabilir müşteri özel isteklerini bileştirerek, ısıl işlem yönetim sistemi için temel gereksinimleri belirler. HTSA, otomotiv üretimi ve servis parçası kuruluşları için ısıl işlem yönetim sistemine ortak bir yaklaşım kazandırmak amacına yöneliktir.

FAA Onarım Merkezi

FAA Onarım Merkezi

Federal Havacılık Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal havacılık yetkili merciidir ve Amerikan halkının sivil havacılık düzenlemelerinden sorumludur. Havacılık onarım merkezlerinin onay ve yetkilerinin devamlılığını sağlayan FAA'nın düzenlemeler kapsamında gerçekleştirdiği uygulamalarda güvenlik ayrı bir öneme sahiptir.

Nadcap Isıl İşlem

Nadcap Isıl İşlem

Önceden Ulusal Havacılık ve Savunma Yüklenicileri Onay Programı'nın kısaltması olan Nadcap artık SAE tarafından Performans İnceleme Kurumu (Performance Review Institute, PRI) aracılığıyla desteklenen onay sürecinin marka adı olan Nadcap, 1990 yılından beri ABD'de faaliyet göstermektedir. Nadcap, "özel süreçlerin" denetimine uyumu sağlamak için ana yüklenicilerden, tedarikçilerden ve devlet temsilcilerinden gelen teknik uzmanların birlikte çalışabilmeleri için bir araya getiren ve standardlaştırılmış bir yaklaşımı kullanarak tedarikçilerin onaylanmasında gerekli kuralların konulmasını sağlayan sanayi-yönetimli bir yaklaşımdır. Nadcap Isıl İşlem, aşağıda belirtilen unsurları içeren AC7102 baz alınarak hazırlanmıştır:

 • Metal Sistemleri
 • Isıl İşlem Süreçleri
 • Isıl İşlem Ekipmanları
 • Sert Lehimleme
 • Sıcak Kalıplama
 • Sertlik Ölçümü
Nadcap Kaplama

Nadcap Kaplama

Nadcap, özel süreçler ve ürünlerde düşük maliyet fikir birliği yaklaşımını yönetmek ve havacılık ve otomotiv sanayilerinde sürekli iyileşmeyi sağlamak amacıyla ana firmalar tarafından oluşturulan öncü, uluslararası bir işbirliği programıdır. Nadcap özel prosesler için bir seri tanınmış performans onay programları sağlar. Nadcap Kaplama, aşağıda belirtilen unsurları içeren AC7109 kontrol listesi baz alınarak hazırlanmıştır:

 • Isıl Püskürtme
 • Difüzyon Kaplama
 • Buhar Biriktirme
 • Kaplama Ölçüm Laboratuvarı
 • Kaplama Sıyırma
 • Kaplanmış Parçaların Isıl İşlemi
 • Kaplanmış Parçaların Kuru Film Yağlaması
 • Kaplı Parçaları Kaplama
Nadcap Kaynak İşlemi

Nadcap Kaynak İşlemi

Nadcap, üyeleri öncü yüklenicilerden oluşan bir grup sayesinde, sanayi için, üretim süreçlerinin bağımsız  belgelendirme hizmetini yapıyor. Nadcap'ın bağlı olduğu kurum PRI "uluslararası, tarafsız, bağımsız üretim  süreçlerini ve ürün değerlendirmelerini yapmak ve katma değer yaratmak, toplam harcamaları düşürmek ve ana şirketler ve tedarikçiler arasında bir bağ oluşturmak" gibi bir görev üstlenmiştir. Nadcap kaynak işlemi için de bir akredidasyon kurmuştur. Kaynak İş Grubu, aşağıdaki unsurları içeren AC7110 kontrol listesini baz alarak, sürece özgü koşullar geliştirmiştir:

 • Torç / İndüksiyon Sert Lehimleme
 • Yakma Alın Kaynağı
 • Elektron Işın Kaynağı
 • Direnç Kaynağı
 • Füzyon Kaynağı
 • Lazer Kaynağı
 • Sürtünme Kaynağı
 • Difüzyon Kaynağı 
 • Darbeli Civata Kaynağı
Nadcap Sıcak İzostatik Pres

Nadcap Sıcak İzostatik Pres

Haziran 2011'de, Nadcap Yönetim Kurulu (NMC) yeni bir Isıl İşlem denetimi kontrol listesi oluşturmak için oylama yaptı. AC7102/6 2 senedir birçok işte kullanıldı ve 2011 Haziran ayında yeni Sıcak İzostatik Pres (HIP) kontrol listesi olarak onaylandı. Bu yeni liste, motorların metal döküm parçaları esas alınarak geliştirildi. Ne zaman bir parça dökümü gerçekleşse, kalıba dökülen metal soğur, bu soğuma sırasında içerisinde hava boşlukları meydana gelir. Bir çok durumda bu bir sorun teşkil etmeyebilir. Ancak uçuş mevzu bahis olduğunda ve uçakların ulaştıkları yüksek hız ve uç sıcaklıklar göz önünde bulundurulduğunda üst seviye bir denetim ve yüksek kalite standartları uygulanmalıdır.

AMS Standartları

AMS Standartları

SAE International standartları dünya çapında hareketlilik mühendisliğini geliştirmek için kullanılır. SAE Teknik Standartları Geliştirme Programı, havacılık, otomotiv ve ticari araçların oluşturduğu hareketlilik endüstrisinin neredeyse yüz yıldır en önemli önceliği olmuştur. Günümüz SAE standartları ürün grubu, 240 SAE komitesi ve 450'den fazla alt komitenin ve iş grubunun oybirliği ile meydana getirilmiş 10.000 belge içerir. Tüm bu  çalışmalar, 9.000'den fazla mühendis ve dünyanın dört bir yanından katılımda bulunan nitelikli uzmanların ortaya koydukları gönüllü çabalarla yetkinleştirildi, gözden geçirildi, devamlılığı sağlandı. Bodycote'un benimsemiş olduğu standartlar şunlardır:

 • AMS 2750: Pirometri
 • AMS 2665: Gümüş Sert Lehimleme 
 • AMS 2670: Bakır Sert Lehimleme 
 • AMS 2675: Nikel Sert Lehimleme 
 • AMS 2680/2681: Elektron Işın Kaynağı 
 • AMS 2728: İşlenik Bakır Berilyum Alaşımının Isıl İşlemi 
 • AMS 2757: Gaz Nitrokarburizasyon 
 • AMS 2759: Genel Isıl İşlem 
 • AMS 2759/1: Karbon ve Düşük Alaşımlı Çelik Parçaların Isıl İşlemi
 • AMS 2759/2: Düşük/Alaşımlı Çelik Parçaların Isıl İşlemi
 • AMS 2759/3: Çökelim Sertleşmeli Korozyon Dirençli ve Maryaşlanan Çeliklerin Isıl İşlemi
 • AMS 2759/4: Östenit Korozyon Dirençli Çelik Parçaların Isıl İşlemi
 • AMS 2759/5: Martensitik Korozyon Dirençli Çelik Parçaların Isıl İşlemi
 • AMS 2759/6:  Gaz Nitrasyon ve Düşük Alaşımlı Çelik Parçaların Isıl İşlemi
 • AMS 2759/7: Sementasyon ve Sementasyon Çeliklerinin Isıl İşlemi
 • AMS 2759/8: İyon Nitrasyonu 
 • AMS 2769: Vakum Isıl İşlem
 • AMS 2770: İşlenik Alüminyum Alaşım Parçalarının Isıl İşlemi 
 • AMS 2801: Titanyum Alaşım Parçalarının Isıl İşlemi 
 • AMS 6875: Hammaddelerin Isıl İşlemi
NORSOK M-650, Rev. 3

NORSOK M-650, Rev. 3

NORSOK standartları Norveç petrol endüstrisi tarafından, petrol endüstrisinin gelişimi ve operasyonlarında  yeterli güvenliğin, katma değerin ve düşük maliyetin sağlandığından emin olunması için geliştirilmiştir. Ayrıca, NORSOK standartları, mümkün olduğunca petrol şirketi spesifikasyonlarının yerini almaya yönelmekte ve sektörde yetki merciinin düzenlemelerinde referans olarak hizmet vermektedir. NORSOK standartları uluslararası kabul görmüş standartlar baz alınarak, Norveç petrol sektörünün ihtiyacı olan eklenmesi gereken hükümler de dahil edilerek hazırlanmıştır.