Bodycote plc - link to home page

Anodyzowanie

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Utlenianie anodowe jest wykorzystywane do tworzenia ochronnych i dekoracyjnych warstw tlenków na aluminium, poprawiając odporność na korozję i zużycie. Różne kolory są tworzone za pomocą barwienia lub zabarwiania elektrolitycznego.

Korzyści

  • Wytworzone warstwy wykazują dobrą odporność chemiczną (odporność korozyjna)
  • Podniesienie twardości powierzchniowej elementu
  • Poprawa własności tribologicznych
  • Zmiana własności elektrycznych (warstwy dielektryczne)

Aplikacje i materiały

  • Zazwyczaj stosuje się do powierzchniowej obróbki aluminium i jego stopów z których wykonywane są obudów filtrów oleju do dużych ciężarówek, ramki i wsporniki sprzętu audiowizualnego.
  • Obudowy zaworów sterujących przepływem, ramki i pokrywy do medycznego sprzętu badawczego, bloki hydrauliczne i pneumatyczne do koparek, obudowy do pneumatycznych narzędzi skrawających, kolektory do silników dużych ciężarówek, pompy krwi do sprzętu chirurgicznego, ramki i pierścienie do części optycznych aparatów fotograficznych, głowice frezarskie do obróbki skrawaniem, obudowy kół zębatych poruszających się na trzpieniach maszyn w maszynach do pakowania płynów, rolki i inne części urządzeń drukujących, rury i pokrywy w systemach poszukiwania ropy itd.

Wszystkie rodzaje aluminium, odlewów, wytłoczek, płyt i stopów podlegających obróbce skrawaniem.

Dane procesowe

Anodowe utlenianie aluminium nazywane anodyzowaniem lub eloksalowaniem wytwarza na powierzchni elementu powłokę konwersyjną. Proces anodyzowania polega na wytwarzaniu warstwy tlenkowej na powierzchni metalu w procesie elektrochemicznym. Detal na powierzchni którego wytwarzana jest warstwa pełni rolę anody. Przepływający przez układ prąd elektryczny inicjuje reakcję w rezultacie której tworzy się tlenek metalu. Z kolej na katodzie przebiega reakcja wydzielania się wodoru. Dobierając odpowiedni elektrolit, warunki prądowe, temperaturę i czas możemy otrzymać różne warstwy tlenkowe o grubości zwykle od 2 do 30 μm.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową