Bodycote plc - link to home page

Prasowanie izostatyczne na zimno

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Równomiernie przekazuje ciśnienie we wszystkich kierunkach do wyprasek z proszków metalowych, polimerowych, kompozytowych lub ceramicznych umieszczonych w elastycznym zamkniętym  szczelnie pojemniku zanurzonym w naczyniu ciśnieniowym wypełnionym wodą w temperaturze otoczenia.

Korzyści

  • Tworzy formę wstępną z mechanicznie sprasowanego proszku, wypraski o dużej gęstości, która na dalszych etapach produkcji zachowuje się jak ciało stałe
  • Umożliwia uzyskanie przez proszki o niskim współczynniku upakowania gęstości wypraski wystarczającej do zastosowania metody HIP.
  • Eliminuje możliwość zanieczyszczenia środkami poślizgowymi do matryc
  • Tworzy zwartą formę wstępną bez potrzeby stosowania spoiw.

Aplikacje i materiały

Metoda CIP (Cold Isostatic Pressing) tworzy formy wstępne o względnie prostym kształcie, czyli wypraski z proszków, które potem mogą być dalej obrabiane jak ciało stałe za pomocą metody HIP w celu uzyskania pełnej gęstości. Do proszków umożliwiających zagęszczanie należą metale, ceramika, polimery i kompozyty.

Dane procesowe

Proces technologiczny prasowania izostatycznego na zimno opiera się na równomiernym  (bazującym na prawie Pascala) ściskaniu w zamkniętej przestrzeni proszku, celem wytworzenia wypraski o jak największej gęstości. 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową