Bodycote plc - link to home page

Metalurgia proszków — kształt prosty

Korzyści Aplikacje i materiały Dane procesowe

Produkcja elementów o prostym kształcie otrzymanych na drodze prasowania izostatycznego na gorąco (HIP) metali, polimerów, ceramiki lub proszków kompozytowych.  Proces HIP pozwala otrzymać wlewki o doskonałych początkowych właściwościach materiału. Te kształty to zazwyczaj formy wstępne do dalszych operacji, takich jak kucie lub wytłaczanie, lub dla produktów, które można łatwo skrawać do wymiarów końcowych. Metalurgia proszków (PM) z procesem HIP do otrzymywania prostych kształtów obejmuje również platerowanie HIP umożliwiające łączenie i wspólne wytłaczanie różnych materiałów.

Korzyści

  • Metalurgia proszków HIP zapewnia krótsze czasy dostawy w porównaniu z konwencjonalnymi sposobami obróbki, takimi jak kucie
  • Izotropowe właściwości mechaniczne materiału dzięki drobnoziarnistej jednorodnej strukturze i równomiernie rozłożonym cząstkom drugiej fazy
  • Obróbka przetwarzania proszków metali pozwala uzyskać większą zawartość dodatku stopowego w materiale  niż w tradycyjnie roztapianych i zestalanych stopach, co daje doskonałe właściwości materiału
  • Metoda obróbki w stanie stałym minimalizuje segregację, co optymalizuje odporność na korozję
  • Umożliwia tworzenie w pełni zwartych stopów i mikrostruktur, których nie można uzyskać za pomocą innych metod wytwarzania
  • Węższe pasmo rozrzutu zmienności właściwości mechanicznych w porównaniu z odlewaniem i kuciem
  • Metalurgia proszków HIP zapewnia zwiększoną odporność na zużycie i wytrzymałość w porównaniu z innymi metodami wytwarzania dzięki uzyskaniu drobnego, jednolitego rozproszenia węglików
  • Uzyskanie wyższych prędkości skrawania i dłuższych okresów eksploatacji niż dla konwencjonalnie otrzymywanych narzędzi
  • Metalurgia proszków HIP może tworzyć wlewki koszulkowe z dwóch różnych materiałów, które można finalnie wytłaczać

Aplikacje i materiały

Materiał wlewka uzyskany na drodze metalurgii proszków HIP jest używany w branży narzędziowej i generalnie w przemyśle, zapewniając klientom firmy Bodycote czyste, zoptymalizowane wstępnie uformowane kształty zaspokajające ich wymagania na operacje dodatkowe.

Materiały metalurgii proszków często zapewniają wyższe zawartość pierwiastków stopowych niż występują w konwencjonalnie topionych i zestalanych stopach. Daje to doskonałe właściwości, takie jak odporność na zużycie i korozję. Umiejętności firmy Bodycote obejmują cały proces od projektu i produkcji finalnego produktu wysokiej jakości.

Dane procesowe

Prosty kształt jakim jest wlewek otrzymany w procesie HIP jest materiałem wolnym od porów, wykazującym spójną i izotropową mikrostrukturę o małych ziarnach z drobnymi, równomiernie rozproszonymi cząstkami drugiej fazy.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową