Bodycote plc - link to home page

Metalurgia proszków — kształt zbliżony do założonego dla wybranej powierzchni

Produkcja elementów z użyciem metalurgii proszków (PM) mających kształt zbliżony do założonego dla wybranych powierzchni w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb klientów i minimalizacji ilości operacji wykańczającej obróbką skrawaniem dla drogich i trudnych do skrawania materiałów.

  • Produkcja złożonych elementów mających >95% powierzchni obrobionych metodą HIP i niewymagających dalszej obróbki skrawaniem
  • Znaczna redukcja operacji wykańczania w celu zminimalizowania ilości odpadów i obróbki materiałów drogich i/lub trudnych do skrawania
  • Metalurgia proszków HIP umożliwia zmniejszenie liczby kroków procesu produkcji i eliminacja potrzeby złożonego łańcucha dostaw
  • Izotropowe właściwości materiału i jednolita, drobnoziarnista mikrostruktura w celu optymalizacji właściwości mechanicznych
  • Właściwości mechaniczne porównywalne z produktami przerobionymi plastycznie uzyskane na drodze przetwarzania proszków metalicznych dające czyste, powtarzalne elementy przy znacznie krótszym czasie realizacji niż dla części odlewanych lub kutych.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową

Technologia HIP metalurgii proszków (PM) doskonale nadaje się do produkcji elementów o dużej proporcji powierzchni, które wymagają niewielkich operacji wykańczania lub nie wymagają ich wcale. Do typowych przykładów produktów należą złożone elementy dla branży lotniczej, morskiej i prac przybrzeżnych, takie jak obudowy komór spalania, obudowy pomp, zawory przepływowe i kolektory. Metalurgia proszków HIP z kształtem wybranych powierzchni zbliżonym do założonego nadaje się zwłaszcza do produkcji dużych, złożonych elementów ze stopów, które trudno poddają się obróbce skrawaniem, i nie mogą zostać wyprodukowane z użyciem konwencjonalnych technik odlewania lub kucia.

Do stopów często używanych w metodzie PM HIP SSNS należą stale nierdzewne oraz stopy na bazie tytanu i niklu.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową

Proces metalurgii proszków HIP z otrzymywaniem kształtu wybranych powierzchni zbliżonym do założonego umożliwia wytwarzanie detali o skomplikowanych kształtach geometrycznych, co minimalizuje liczbę operacji wykańczania i pozwala uzyskać kształt zbliżony do założonego dla wybranych powierzchni od razu po procesie HIP. Umiejętności firmy Bodycote obejmują cały proces od projektu kapsuły opartego na końcowej specyfikacji części klienta przez proces doboru proszku jego zagęszczanie i wykonania detalu zapewniającego wymaganą jakość. Sam proces sprowadza się do zagęszczania i spiekania materiału w atmosferze ochronnej gazu (hel lub argon) pod działaniem ciśnienia izostatycznego (działającego równomiernie ze wszystkich stron). Proces HIP opiera się na prawie Pascala. Proces jest często poprzedzony prasowaniem na zimno, którego założeniem jest uzyskanie możliwie największej gęstości materiału. Materiał w postaci proszku metalicznego lub ceramiczny jest umieszczany w szczelnej kapsule odkształcalnej plastycznie w temperaturze spiekania. Po odpowietrzeniu proszku kapsuła jest zamykana w próżni. Następnie wykonuje się prasowanie w piecu napełnionym gazem pod wysokim ciśnieniem (np.: 400MPa) w temperaturze 500-2500oC. Proces HIP pozwala otrzymać spieki prawie pozbawione porów.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową