Bodycote plc - link to home page

Metalurgia proszków — kształt zbliżony do założonego

Produkcja elementów metalurgii proszków (PM) o kształcie zbliżonym do założonego (NNS) z prasowanych izostatycznie na gorąco (HIP) metali, stopów lub proszków.

 • Swoboda projektowania — można uzyskać detale o złożonej geometrii
 • Krótkie czasy dostawy — wynikające ze skróconej drogi obróbki za pomocą metalurgii proszków w porównaniu z konwencjonalnymi metodami produkcji
 • Ograniczenie spawania — do projektu elementu można wprowadzić dodatkowe cechy w porównaniu z tradycyjną produkcją, co minimalizuje liczbę połączeń spawanych i ich kontroli
 • Ograniczenie obróbki skrawaniem — proces HIP PM NNS minimalizuje koszty dzięki redukcji czasu obróbki skrawaniem i strat materiału
 • Izotropowe właściwości mechaniczne — ze względu na drobne, jednolitą wielkość ziarna i brak segregacji można uzyskać poprawę wytrzymałości, plastyczności i odporności na korozję
 • Węższe pasmo rozrzutu właściwości mechanicznych — technologia metalurgii proszków HIP NNS znacznie redukuje rozrzut właściwości w porównaniu z odlewaniem i kuciem
 • Zminimalizowane problemy z naprężeniowym pękaniem korozyjnym powodowanym przez wodór — dzięki drobnoziarnistej mikrostrukturze
 • Optymalizacja wagi — technologia HIP PM NNS umożliwia minimalizację strat materiału, pozwalając na projektowanie złożonych geometrii i produkcję produktów nieporowatych z użyciem proszku metalowego.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową

Produkty wytworzone za pomocą metody metalurgii proszkowej (PM) HIP NNS obejmują korpusy zaworów, duże elementy konstrukcyjne dla branży lotniczej, kolektory w zastosowaniach podmorskich, przemysł petrochemiczny (ropa i gaz), zastosowania w turbinach parowych oraz walce papierni.

Wytwarzanie produktów metodą metalurgii proszkowej HIP NNS obejmuje wiele typów i klas materiałów, a w tym miedzy innymi:

 • Ferrytyczne, austenityczne, martenzytyczne i  stale nierdzewne typu duplex
 • Stale niskostopowe
 • Stale narzędziowe
 • Stale żaroodporne i żarowytrzymałe 
 • Nadstopy.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową

Proces metalurgii proszków HIP NNS umożliwia wytwarzanie skomplikowanych kształtów geometrycznych, co minimalizuje liczbę operacji wykańczania. Umiejętności firmy Bodycote obejmują cały proces od projektu kapsuły opartego na końcowej specyfikacji części klienta przez proces doboru proszku jego zagęszczanie i wykonania detalu zapewniającego wymaganą jakość. Sam proces sprowadza się do zagęszczania i spiekania materiału w atmosferze ochronnej gazu (hel lub argon) pod działaniem ciśnienia izostatycznego (działającego równomiernie ze wszystkich stron). Proces HIP opiera się na prawie Pascala. Proces jest często poprzedzony prasowaniem na zimno, którego założeniem jest uzyskanie możliwie największej gęstości materiału. Materiał w postaci proszku metalicznego lub ceramiczny jest umieszczany w szczelnej kapsule odkształcalnej plastycznie w temperaturze spiekania. Po odpowietrzeniu proszku kapsuła jest zamykana w próżni. Następnie wykonuje się prasowanie w piecu napełnionym gazem pod wysokim ciśnieniem (np.: 400MPa) w temperaturze 500-2500oC. Proces HIP pozwala otrzymać spieki prawie pozbawione porów. 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę cenową