Bodycote plc - link to home page

Wytwarzanie produktu HIP

Wyobraźmy sobie element, który nie ma w sobie słabych punktów, nie ma pęknięć spowodowanych spawaniem, ma zoptymalizowaną wagę i właściwości mechaniczne oraz długi okres eksploatacji — to wszystko można osiągnąć za pomocą obróbki z użyciem proszków metali bez kosztownej obróbki skrawaniem i na dodatek końcowy wyrób jest gotowy w ciągu tygodni, a nie miesięcy.

Firma Bodycote może zapewnić klientom te korzyści dzięki zastosowaniu metalurgii proszków (PM) przez wytwarzania produktu metodą HIP. Ta technologia obejmuje zarówno metalurgię proszków (PM), jak i zgrzewanie dyfuzyjne, czy to oddzielnie, czy też jako część tego samego procesu produkcyjnego. Proszki są obrabiane metodą HIP w stanie stałym w celu uzyskania całkowicie zwartego materiału o doskonałych właściwościach fizycznych w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji z użyciem PM lub kucia. Jest to uzyskiwane za pomocą zamknięcia proszku w pojemniku z cienkiej blachy metalowej o złożonym kształcie w celu uzyskania po obróbce HIP kształtu zbliżonego do założonego (HIP PM NNS), wykorzystując tę samą zmodyfikowaną technikę można uzyskać kształt zbliżony do założonego dla wybranych powierzchni, albo poprzez wyprodukowanie formy wstępnej o prostym kształcie jako materiału wyjściowego do dalszych etapów produkcji.

Metoda HIP umożliwia łączenie różnych materiałów, czy to w postaci proszku, czy też ciała stałego, na poziomie atomowym, co jest nazywane spajaniem/zgrzewaniem dyfuzyjnym lub okładaniem/platerowaniem. Ten proces spajania w metalurgii proszków doskonale nadaje się do selektywnego umieszczania szlachetniejszych materiałów na mniej kosztownych podłożach i do zastosowań wysokotemperaturowych, gdzie nie można używać klejów. Firma Bodycote udostępnia swoje umiejętności projektowania, modelowania, technikę i zapewniania jakości w celu zaspokojenia potrzeb klientów związanych z produkcją z użyciem metody metalurgii proszków HIP.