Bodycote plc - link to home page

Lodning vha induktion

Fordele Brug & materialekvalitet Proces detaljer

Lodning vha induktion er, når to eller flere materialer sammenføjes af et fyldemetal, som har et lavere smeltepunkt end grundmaterialerne, ved brug af induktionsopvarmning. I induktionsopvarmning opvarmes typisk ferritiske materialer hastigt af det elektromagnetiske felt, som skabes af vekselstrømmen fra en induktionsspole.

Fordele

 • Lodning tillader design- og produktionsingeniører muligheden for at sammenføje simple eller komplekse design.
 • Processen tillader en hurtig behandling af emner.
 • Tillader lodning af meget selektive, udvalgte områder

Brug & materialekvalitet

Lodning vha induktion er den proces, hvor metalkomponenter sammenføjes ved brug af et uens materiale med lavere smeltepunkt ved hjælp af induktionsopvarmning.

Lodning kan også udføres ved brug af ovne med forskelligt design, hvilket inkluderer både ovne, som arbejder med én gruppe af gangen, og som arbejder kontinuerligt. Der er mange typer af lodning, deriblandt:

 • Gaslodning
 • Aktiv metallodning
 • Vakuumlodning af aluminium
 • Lodning i kontrolleret atmosfære
 • Honeycomb-lodning
 • Kontinuerlig/samlebåndslodning
 • Reducerende atmosfærelodning
 • Reparerende/genoprettende lodning
 • Vakuumlodning

Lodning vha induktion kan kun anvendes, når en del er jernmagnetisk.

Materialet, som skal sammenføjes, dikterer i hvilken type atmosfære, samlingen bliver opvarmet, for at sammenføje sine komponenter. Udover vakuum inkluderer beskyttende eller reaktionære atmosfærer hydrogen, nitrogen, en blanding af hydrogen og andre inerte gasser, exotermisk og endotermisk gas såvel som argon og helium.

Visse uens materialer er svære at sammenføje, f.eks. keramisk til metal og reaktive metaller, såsom magnesium og beryllium.

Proces detaljer

En vekselstrøm med medium eller høj frekvens passerer igennem en induktionsspole og skaber et magnetisk felt rundt om spolen. Når et strømledende materiale, såsom stål, fastholdes i centrum af spolen, gør det magnetiske felt, at strøm passerer ind i stålets overflade, hvilket opvarmer det. Sammenføjninger udføres ved at bruge lodningsfyld med lavere smeltepunkt, som smeltes ved den hastige opvarmning af området, som det anvendes på.