Bodycote plc - link to home page

Hydrogenlodning

Fordele Brug & materialekvalitet Proces detaljer

Hydrogenlodning er en lodningsproces, som bruger de rensende (reducerende) egenskaber ved hydrogen i meget ren form til at forbedre flydeegenskaberne for lodningslegeringen. Hydrogenatmosfæren reducerer overfladeoxider på grundmaterialet, hvilket tillader lodningslegeringen at flyde (våd) mere effektivt for at skabe et lodningsled med høj integritet.

Fordele

  • Renlighed - reduktionen af overfladeoxider på grundmaterialet forbedrer renligheden og integriteten for lodningsleddet.
  • Forbedrede muligheder for lodningslegering og grundmateriale - tillader brugen af lodningslegeringer med højt damptryk og grundmaterialer, som ikke kan loddes i en vakuumatmosfære.

Brug & materialekvalitet

  • Medicinalapparater
  • Elektroniske apparater
  • Luftfartsdele (præcisionsbearbejdede komponenter i rustfrit stål)
  • Lodningslegeringer med højt damptryk (Cu, Ag osv.)
  • Samlinger med høj renlighed

Hydrogenlodning kan anvendes på en række materialer, såsom rustfrit stål, kobber og nogle nikkelbaserede legeringer. Titanlegeringer kan ikke loddes i en hydrogenatmosfære. Hydrogenlodning reducerer overfladeoxider ved fastgørelsesoverfladerne, hvilket resulterer i et rent lodningsled med høj integritet, som forbedrer den færdige dels ydelsesegenskaber.

Proces detaljer

Hydrogenlodning kan udføres inde i en forseglet ovn eller en ovn med samlebånd. Begge ovntyper omgiver emnet under behandling med en hydrogenatmosfære med høj renhed (typisk med et kogepunkt på mindre end minus 60 ºF). Når ovnens belastning opvarmes til over den temperatur, hvor lodningslegeringen bliver flydende, vil hydrogenatmosfæren reducere de tilstedeværende overfladeoxider på grundmaterialet og forbedre lodningslegeringens våde egenskaber.